CroatiaNet


CroatiaNet je mreza 2:381 FidoNeta, najvece svjetske amaterske mreze sa preko 30000 nodova (krajem 1994.). FidoNet omogucava povezivanje elektronickom postom sa cijelim svijetom, komuniciranje u medjunarodnim konferencijama o raznoraznim temama i razmjenu datoteka. U uzem smislu CroatiaNet je skup konferencija koje se razmjenjuju u mrezi 2:381 FidoNeta. Sve konferencije imaju u sluzbenom nazivu sufiks .HR i po tome se razlikuju od drugih konferencija iz drugih mreza koje prenose BBSovi. Konferencije su moderirane i imaju pravila (raspoloziva u arhivi CN_PRAV.ZIP).

Nove konferencije se otvaraju prema potrebama i zahtjevima korisnika.

Pored izvornih CroatiaNet konferencija na CroatiaNet BBSovima raspolozive su i konferencije AdriaNeta i FidoNeta. Korisnici imaju mogucnost razmjene privatnih poruka i datoteka sa BBSovima iz cijelog svijeta.

Za pracenje ovih konferencija nije potrebno placanje clanarine na BBSovima u mrezi.

U sklopu mreze CroatiaNet organiziran je i gateway prema CARNet-u i Internetu cime je omogucena komunikacija s korisnicima Interneta iz cijelog svijeta. Svi korisnici CroatiaNet BBSova imaju Internet e-mail adrese. Neke konferencije CroatiaNeta prenose se na Internet kao news-grupe hr.fido.*. Za korisnike tih grupa na Internetu postoje i posebne upute.

CroatiaNet ima i svoj WebRing. Mozete mu se i vi pridruziti. U znak podrske i/ili pripadnosti CroatiaNetu stavite na svoje stranice neki od ovih botuna sa linkom na neku BBS stranicu:

CroatiaNet BBSer CroatiaNet Member CroatiaNet Member CroatiaNet Member

ili mozda vece:

CroatiaNet BBSer CroatiaNet BBSer CroatiaNet Member CroatiaNet Member CroatiaNet Member


Home Page Previous Page
This page is maintained by Zdravko Blagdan (blagi@remove_if_not_spammer.blagi.net). Last modified 3 May 2007.