CEFNet : Menu


CEFNet (Croatian Echo-File Network) je mreza za razmjenu datoteka u okviru Croatianet mreze. To je najbrzi i najsigurniji nacin za distribuciju datoteka sirom Hrvatske. Datoteka unesena na bilo koji od sistema ukljucenih u CEFNet automatski ce se prenijeti svim korisnicima sekcije. Za detalje o CEFNetu procitajte cesto postavljana pitanja i odgovore.

Za sada postoje slijedece sekcije datoteka:

CF_NODEL
<CEFNet> Nodelist, Pointlist (N381LIST.*, POINT381.*)
CF_CNET
<CEFNet> CroatiaNet datoteke (CN_PRAV.ZIP, CROANET.ZIP)
CF_RAZNO
<CEFNet> Razno (BBS-SI.ZIP, BBSOVI.ZIP, DAFR*.ZIP, GUIDA, ... )
CF_CROW
<CEFNet> CroWare - programi domacih autora (TIPKAWIN, KEYREG, 4TAG, CONVERT, ... )

Home Page Previous Page
This page is maintained by Zdravko Blagdan (blagi@remove_if_not_spammer.blagi.net). Last modified 3 May 2007.