Sto je to BBS?


BBS je kratica za Bulletin Board System, sto se u nas najcesce prevodi kao elektronska oglasna ploca. Rani BBSovi sluzili su upravo za razmjenu poruka medju lokalnim korisnicima, slicno oglasnim plocama na kojima svatko moze prikaciti svoj oglas.

U osnovi BBS cini posebno racunalo opremljeno modemom. Korisnici pozivaju broj BBS-a i logiraju se na BBS. Iako BBSovi imaju mnogo korisnika, na jednolinijskom BBSu u jednom trenutku moze biti aktivan samo jedan korisnik. Mnogi BBS softveri imaju slicne sadrzaje: razmjena javnih poruka, tj. diskusije o sirokom krugu tema u konferencijama ili privatnim porukama (E-mail - elektronska posta). Druge funkcije su rad sa datotekama: upload-a datoteka na i download-a datoteka sa BBS-a, razlicite ankete i upitnici, izvodjenje posebno pisanih programa koji nisu ugradjeni u sam BBS softver (door programi), medju kojima su najpopularnije igre.

Prvi BBSovi su se pojavili krajem sedamdesetih godina, a prvi BBS program (zvan tada CBBS - Computerized Bulletin Board System) napisao je Ward Christensen, inace i autor Xmodem protokola za prijenos datoteka. Njegov BBS prihvatio je prve korisnike u veljaci 1978. godine. Taj je BBS bio ogranicen samo na razmjenu poruka. Nekoliko korisnika sa modemima moglo je izabrati broj i kroz on-line poruke, "razgovarati" sa drugima koji su imali slicne interese. Svi kasniji BBS programi zasnovani su upravo na takvom sadrzaju.

Kasnije je doslo i do prosirenja sadrzaja BBS-a. Jedan od najvaznijih jest povecanje broja istovremnih korisnika, te dijeljenje poruka i datoteka telefonskim linija sa udaljenim, cesto razlicitim, BBSovima preko BBS mreza koje koriste Fidonet ili PCRelay tehnologiju.

Za mrezno povezivanje BBSova vazni su dodatni programi kao sto su front-end mailer i tosser. Front-end mailer prihvaca modemske pozive razlucujuci obicne korisnike od BBSova: korisnike proslijedjuje BBS programu, a pozive BBS-ova obradjuje sam razmjenjujuci sa njim poruke i datoteke. Tosseri obradjuju poruke, zaprimajuci ulazne poruke u BBS baze poruka, a poruke unesene na BBSu pripremaju za prijenos na druge BBSove u istoj mrezi. Mreze BBSova nisu fizicke mreze, tj. racunala nisu spojena stalno, vec BBSovi povremeno razmjenjuju poruke obicnim telefonskim linijama.


Home Page Previous Page
This page is maintained by Zdravko Blagdan (blagi@remove_if_not_spammer.blagi.net). Last modified 30 Apr 2007.